Fortsatt trögt i Q4 för Climeon

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Det fjärde kvartalet var händelserikt med en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages. Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.