Förväntar sig snabb kommersialisering

OptiFreeze rapporterade idag helåret 2019. För ett utvecklingsbolag som detta så är det två ekonomiska tal i Q4 som kan lyftas fram:
 

  • Löpande kassaflöde från verksamheten -2,5 mkr
  • Nettokassa 13,7 mkr

 
Det finns alltså medel för att fortsätta framfarten mot kommersialisering. Med det sagt så var det intressant att ta del av VD-kommentaren som andas minst lika stor optimism som de senaste pressreleaserna angående framsteg för OptiFlower och OptiDry. Några axplock:
 

  • Under året har OptiFreeze tagit stora steg framåt mot ett kommersiellt genombrott. OptiFreezes övergripande mål för 2020 är att genom­föra en lansering inom OptiFlower för sticklingar och snitt­blommor efter att vi har slutfört våra tester tillsammans med Syngenta. Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering.
  • Samtidigt kommer pågående projekt med nuvaran­de kunder i OptiDry-segmentet fortsätta under 2020. Målsättningen är att avsluta projekten med en försäljning vilket kommer innebära startskottet för en bredare lanse­ring av OptiDry. Vår affärsmodell bygger på tre tydliga intäktsströmmar; försäljning av maskiner, försäljning av tillsatsämnen och inte minst royaltyintäkter. Potentialen för vår teknologi är enorm. Den totala marknaden för sticklingar inom blomsterindustrin uppskattas till cirka 3 miljarder stycken per år, och allt fler bolag efterfrågar teknologi som kan stärka sticklingarna, minska svinn och även förbättra logistikkedjan i branschen.
  • Den totala marknaden för snittblommor omsätter cirka 400 miljarder SEK per år. Vi är övertygade om att 5-7 dagars ökad hållbarhet kommer ge oss mycket goda möjligheter till royaltyintäkter.
  • Med detta sagt så kommer vår huvudfokus att vara OptiFlower-projektet under den närmaste tiden, men i takt med bolagets förväntade positiva utveckling kommer fler intressanta projekt att kunna utvecklas och kommersialiseras.

Totalt sett en bra rapport men aktien föll ändå 2%. Med en uppgång på 48% i år kan det vara bra att den etablerar sig på denna högre nivå. Noterbart är att storägaren ArcAroma, som har full insyn i bolaget, igår valde att genomföra en mindre nyemission framför att sälja en del av innehavet. Mer komplicerat för ArcAroma och kortsiktigt negativt men det säger något om tilltron till OptiFreeze. Vi behåller OptiFreeze i portföljen.