Q4-rapporten togs emot positivt

Det underliggande resultatet förbättrades rejält 2019 jämfört med 2018. Om man rensar för resultatpåverkan från försäljningen av Jädraås, mer än fördubblades resultatet före skatt och landar på 60 mkr före skatt. Det framgår av bolagets Q4-rapport.

Två av glädjeämnena: Kvartalets resultat per aktie blev hela 2,93 kr. Årets kassaflöde hela 305 mkr. Dessa siffror kan relateras till kursen 52,80 kr och börsvärdet på 1785 mkr.

VD Daniel Johansson kommenterar:

  • 2020 kommer bli ett viktigt år för oss, då vi både siktar på att refinansiera våra egenägda parker och förlänga deras livstid. Vi räknar med att från och med 2021 återgå till lönsamhet för vår gröna elproduktion. Det skulle i så fall innebära att vi från 2021 kan uppnå lönsamhet för alla våra tre verksamhetsgrenar, d.v.s. projektutvecklingen, förvaltningen och produktionen.
     
​​​​​​​Arise steg 8% under dagen och är upp hela 75% i år.