Konkretare planer för linan till Sydafrika

Absolicon kan nu precisera tidsplanen för produktionslinan i Sydafrika. Detta efter att bryggerikoncernen AB Inbev beslutat att välja Absolicons teknik i samarbete med Greenline Africa. Produktionslinan kan vara i drift i Sydafrika under 2021 vilket är något senare än tidigare kommunicerats. 

Först kommer en mindre solfångarinstallation installeras som kommer att förse Maputo Brewery i Moçambique med värme för flaskrengörning och minska företagets värmerelaterade utsläpp av koldioxid. Solvärmesystemet skall installeras sommaren 2020.

I veckan kom även den senaste upplagan av Absolicon Magasinet och där andades stor optimism. Under ett VD-ord med rubriken "Allt är klart för våldsam expansion" så säger Joakim Byström bl a :

  • Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion!