Stor kursrörelse

SENS kurs rörde sig häftigt under veckan med 2,20 kr som lägstanotering och 2,94 kr som slutkurs.

I pressmeddelande från bolaget framgicg följande: "Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet som vann laga kraft den 8 november 2019 är per den 10 december 2019 upphävts. Beslutet är överklagat av SENS och ärende ligger hos förvaltningsrätten för bedömning."

Vidare meddelades att NGM-börsen har beslutat att Sustainable Energy Solutions återförs till ordinarie notering med omedelbar verkan. Det framgår av ett marknadsmeddelande. 

SENS är ett litet bolag med börsvärde på cirka 36 mkr.