Svag start på börsen

Kraftigt övertecknad emission och het framtidsnisch räckte inte till för att ge Veg of Lund en bra start på börsen. Aktien stängde första vecklan på 10 kr vilket kan jämföras med teckningskursen 11 kr.

Hållbaraaktiert.se hade inför teckningsperioden förväntansbilden att handel sksulle inledas över 11 kr. Det skedde och aktien var som högst uppe i 13,90 kr men vinsthemtagningarna blev stora och snabba och aktien sjönk snabbt tillbaka under 11 kr.