Positivt mottagande av Q4

Impact Coatings rapport för det fjärde kvartalet togs emot positivt av marknaden. Kursen steg 4% under veckan. Några highlights:

  • Nettoomsättningen uppgick till 20 574 TSEK (7 570)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -3 990 TSEK (-9 187)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet -4 376 TSEK (-4 972)
  • Nettokassa 78 785 TSEK (46 669)
     
Några axplock från VD-kommentaren:
  • Bolaget gick in i 2019 med strategin att positionera oss bland de ledarna spelarna inom bränslecellssegmentet (FC) och att förnya satsningen inom affärsområdena dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar (DMR). Vi har exekverat väl på denna strategi och går in i 2020 väl positionerade för framgång.
  • Avslutningsvis, om 2018 karaktäriserades av omstrukturering, städning av verksamheten och förändrad strategi så illustreras framstegen under 2019 av implementation av strategin, stärkta kommersiella processer, samt sträng finansiell styrning och internkontroller. För 2020 står nu Impact Coatings starkt förberett för tillväxt och för nästa fas i vår industrialiseringsprocess tillsammans med vår partner Hyundai.

Börsvärdet uppgår till 761 mkr. Det kan exempelvis jämföras med Cell Impacts på 862 mkr där CI har lägre nettokassa och omsättning.