Negativ organisk tillväxt

Lika stabil som uppgången under 2014-2017 är nu nedåttrenden i Fagerhult. Uppgångsperioden resulterade i en kursuppgång på över +400% och nedgången är nu 60% sedan toppen. Tar vi enbart de senaste 12 månaderna så är nedgången 28%. På tisdagen sjönk aktien 10% sedan bolaget presenterat sin Q4.

Under fjärde kvartalet var handelsläget utmanande på ett flertal marknader och det återspeglas i resultatet. Organiskt var nettoomsättningen 6,6 % lägre än föregående år och rörelseresultatet var bara marginellt bättre. Organisk orderingång var -1,1%.

Resultatet per aktie blev 0,71 (1,35) under Q4 och 3,32 kr (4,39) under helåret 2019. I ljuset av detta är kursutvecklingen naturlig.

En vändning kommer att komma även om utdelningsminskningen (från 2,0 kr till 1,50 kr inte indikerar att den med säkerhet kommer inom kort. Orderingången såg lite bättre ut mot slutet av året. 

Några axplock från bokslutskommunikén:

  • Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten slutföra ett IT-projekt med nytt ERP- system.
  • Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till implementering och genomförande.
  • Den globala installerade basen av LED-armaturer är fortfarande låg, vilket utgör en stor möjlighet för Fagerhult, särskilt när det gäller uppkopplade lösningar. Ytterligare en stor möjlighet kommer från det strategiska arbete som har drivits under året och som nu befinner sig i kommunikations- och implementeringsfasen.