Positiva prekliniska resultat

Bolaget meddelar idag att bolaget har analyserat resultat från en in vivo-studie av sårinfektioner med bolagets substans AgSol. Syftet med studien var att göra en in vivo-bedömning av Prebonas substans, AgSol, för att skydda hudsår från bakterietillväxt efter exogent applicerad Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus. Målet har varit att bestämma en minsta bakteriehämmande koncentration (MIC) inför kommande effektstudier tillsammans med antibiotika. Studien genomfördes i samarbete med Truly Labs i Lund. Det framgår av ett pressmeddelande.

Prebona har tillsammans med samarbetspartners genomfört ett antal studier av bolagets substans för att förstärka effekten av befintliga antibiotika. Dess förstärkande effekter har studerats tillsammans med ett antal kliniskt relevanta antibiotika. De in vitro-studier som hittills har utförts visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Ett fåtal studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 

VD Patrik Bernstein kommenterar:

  • Även om detta endast är en initial och grundläggande titreringsstudie är det glädjande att vi har erhållit så pass bra data vid utvärderingen av substansen. Ett intressant resultat var även att den goda antimikrobiella effekten påvisar att substansen troligen också har potential att användas på egen hand. 

Aktien steg 10% under dagen.