Förseningar i Mariposa

Cortus framfart är intressant men fortsätter att präglas av förseningar. I bokslutskommunikén anges bl a 

  • I Mariposa, Kalifornien, har förutsättningarna för framdrift ändrats eftersom eldistributören fortfarande är under konkursskydd och beräknas så vara fram till mitten av 2020. I kombination med vår försening i Höganäs har vi beslutat att invänta erforderlig teknisk data samt följa utvecklingen av eldistributörens konkurssituation innan vi lägger nya resurser på projektet.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 mkr. Kassaflödet exklusive finansiering uppgick till -16 mkr under Q4. Cortus har under januari upptagit lån från huvudägare på 8 mkr.

Stort fokus är på framdriften i Höganäsprojektet.

Aktien backade rejält på rapporten men veckan som helhet stannade ändå på +1%.