Framtida licensavtal rejäl kurstrigger

Bolagets kvartalsrapport andades optimism. Dessutom ger nettokassan på 18 mkr bolaget möjlighet att fullt ut fokusera på fortsatt utveckling. Kassaflödet från löpande verksamhet var -2,1 mkr under Q4. Bolaget har flertalet samarbetsprojekt som kan komma att leda till intressanta licensavtal inom viktiga framtidsområden.

Några axplock från VD-kommentaren:

  • Under andra halvan av 2019 gjorde vår grundargrupp på Chalmers genombrott kring vätgassensorn samtidigt som omvärldens intresse ökade för vätgas. Inom Insplorion fick vätgasprojektet högre prioritet, vilket resulterade i projektet ”Nano-Plasmatisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” där Insplorion tillsammans med Chalmers och PowerCell integrerar sensorytan från Chalmers med Insplorions gasplattform och anpassar den för PowerCells behov, både som säkerhetssensor och för integrering i bränsleceller. Projektet tilldelades 3,8 MSEK av Energimyndigheten och kommer att pågå under 2020 och 2021.
  • Vårt batterisensorprojekt vinner mark inom batterivärlden. Det tydliggjordes i november då drygt 4,8 MSEK tilldelades bolaget av EU inom Horizon 2020-projektet ”3beLiEVe”. Inom projektet kommer vi att anpassa vår batterisensor för fordonsapplikationer för nästa generations battericeller. Sammanlagt anslogs projektet drygt 100 MSEK där 21 partners från tio europeiska länder deltar i arbetet – allt från forskningsinstitut inom akademien till större industriella fordonsbolag som FIAT Chrysler och Volvo Cars. Projektet beräknas pågå till halvårsskiftet 2023.

Aktien är upp 56% senaste 3 månaderna men -7% under 2020.