Lika stark Q4 som förväntat

Inledningen på VD-kommentaren i Ferroamps bokslutskommuniké sammanfattar väl 2019 och bakgrunden till den starka kursutvecklingen.
 

  • Ferroamp har haft ett händelserikt år med flera spännande händelser. Börsnotering, nära på tredubblad fakturering i jämförelse med 2018, nya projekt, nya rekryteringar och en snabbt växande marknad. Vi klarade målsättningen för 2019, och fortsätter arbeta mot en omsättning på 400 miljoner år 2022.


Tillväxttakten var det mest intressanta i rapporten och 158% gjorde ingen besviken (+189% under helåret). För basorder kommer takten för första delen av 2020 ligga på denna nivå, för att sedan öka när Solsträngsoptimeraren (SSO) och Energilager Optimeraren (ESO) läggs ut för extern produktion, skriver bolaget i rapporten.
 
Löpande kassaflöde före rörelsekapitalförändring var -7,4 mkr under kvartalet. Nettokassan uppgår till 15 mkr. Med tanke på att efterfrågan är mycket stor så är det rationellt att gasa så mycket som möjligt under kontrollerade former. Ny finansiering är troligtvis nödvändig och kommer i så fall inte bli något problem med tanke på det stora förtroendet för bolaget.