Lyft efter strategiskt avtal

Garo har tecknat ett ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden. Avtalet är icke-exklusivt och har inga garanterade volymer, men är av stor strategisk betydelse för GARO då det kompletterar redan existerande försäljningskanaler i Europa. De produkter som kan levereras inom ramavtalet är både laddboxar för icke-publik laddning och laddstationer för publik användning, där installation kan ske både hos slutbrukare och på kundens egna anläggningar. Det framgår av ett pressmeddelande.
 

  • GARO är en av de ledande tillverkarna av laddinfrastruktur och genom detta ramavtal visar vi att vi har kapacitet att ta hem de riktigt stora upphandlingarna på europeisk nivå. Ett tätt samarbete med fordonsindustrin är strategiskt viktigt för oss, både som försäljningskanal och för framtida produktutveckling, säger Patrik Andersson, VD och koncernchef för GARO.
     
Garo steg 15% under veckan och är upp 111% på 12 månader. Börsvärdet uppgår till 3,9 miljarder vilket kan relateras till försäljningen 2019 på 1009 miljoner och ett resultat efter skatt på 86 mkr. Omsättningstillväxten under Q4 var med tanke på värderingen låga 4%.