Positiv trend fortsatte i Q4

  • Med stolthet konstaterar jag att vi under 2019 uppvisar ett positivt EBITDA under de tre sista kvartalen och därmed även för helåret, samt att vi för femte kvartalet i rad redovisar en ökande omsättning. Vi ligger därmed i linje med och till och med något före, de utfästelser kring lönsamhet och tillväxt som vi gjorde i samband med vår börsintroduktion.
Så inleder VD Philip Chaabane sin kommentar i bokslutskommunikén och avslutar den samma med
  • Vår ingrediensteknologi ligger mycket långt framme i utvecklingen och har väckt intresse hos alla stora aktörer. Det är inga överord att sammanfatta förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under 2020 som goda.

Några av de positiva siffrorna:
  • Omsättningstillväxt Q4 +34% (helår 57%)
  • Bruttomarginal Q4 48% (helår 46%)

Aktien steg 13% under veckan och är upp 29% i år.