Största ordern: betalning & leverans försenas 

Heliospectras kvartalsrapport togs inledningsvis emot rejält negativt men aktien repade sig sedan till 5,49 kr. Det innebar ändå en nedgång med nästan 8% och till den kursnivå som bolaget genomförde en företrädesemission på i november. Förskottsbetalningen från Nectar Farms är försenad. Leveransen kommer bli försenad med några månader, osäkert hur många.
 
2019 var ett omställningsår för bolaget då man tagit fram en ny konkurrenskraftig produktportfölj. Fakturering och resultat försämrades rejält. Orderingången steg emellertid till 120 mkr (48). Årets kassaflöde från löpande verksamhet var -50 mkr. Nettokassan uppgår till 45 mkr. Börsvärdet uppgår till 308 mkr.
 
VD-kommentaren andas optimism:

  • Under de senaste två åren har vi haft ett bra grepp om kostnaderna och gjort mer med mindre. Nu behöver vi göra lösningarna tillgängliga för en större publik. Framöver kommer vårt fokus att ligga på försäljning och marknadsföring.