Ferroamp åter in i portföljen

Ferroamp ingick i portföljen 190705-200213. Kursen steg då 147% till 77 kr varvid vi ansåg att aktien var fullvärderad, trots en mycket positiv utveckling i verksamheten. Q4-rapporten togs emot positivt och kursen steg till 84 kr. Därefter har Corona-effekten tagit ner kursen till 56,50 kr och då anser vi att det är läge att åter plocka in aktien. 

Läs mer om bakgrunden här.