Ferroamp åter in i portföljen

Ferroamp ingick i portföljen 190705-200213. Kursen steg då 147% till 77 kr varvid vi ansåg att aktien var fullvärderad, trots en mycket positiv utveckling i verksamheten. Q4-rapporten togs emot positivt och kursen steg till 84 kr. Senaste veckan skedde ett ras på 33% som liksom för många andra aktier torde vara en kombination av vinsthemtagning, flykt från risk och osäkerhet hur illa det kan bli med effekter av Corona. 

Ferroamp kan liksom de flesta liknande företag påverkas negativt om Corona-viruset fortsätter spridas. Med tanke på att värderingen av bolaget baseras på var bolaget kan förväntas vara om några år snarare än utvecklingen kommande kvartal, så kommer långsiktiga utsikter återigen komma i fokus. Långsiktigt ser det mycket intressant ut för bolaget. Bolaget åtnjuter ett stort förtroende i marknaden, bl a med ett visst institutionellt ägande, vilket kommer möjliggöra kapitaltillskott. Kortsiktigt finns stor osäkerhet men Hållbaraaktier.se väljer trots det att ta in Ferroamp i portföljen till fredagens slutkurs 56,50 kr.

  • Trender: Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. De gynnas även av situationen med effektbrist i elnäten, förslag om undantag från nätkoncessionsutredningen samt trenden mot mer delningsekonomi. 
  • Teknisk höjd; Powershare innebär en unik möjlighet att koppla ihop fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på eldistributionssidan. Detta gör det möjligt att mellan husen dela solenergi samt användning av batterier och anslutningar. 
  • Bolagets produkter har erhållit en rad utmärkelser, har ett antal intressanta patent och en rad starka samarbetsavtal och referenser.
  • Trovärdig målsättning; Bolaget växer nu kraftigt och har målet att dubbla omsättningen i år och sedan fortsätta mot 400 mkr 2022. Aktuell utveckling i försäljning, trender, ledning samt inte minst de strategiska byggklossar man kommunicerat, gör denna målsättning trovärdig.
  • Ägarsituation; AP-fonden är storägare. Nyckelpersoner har ett stort innehav. Det är två positiva komponenter i ägarbasen. 
  • Tillväxten i Q4-rapporten var 158% till 45 mkr
  • Bolaget har framfört, bl a i samband med en presentation i Aktiespararnas regi tidigare i år, att teknikrisk och marknadsrisk är mycket låg. Detta stöttas av övrig information runt bolaget.

Liksom övriga rekommendationer i portföljen ska denna ses som inspiration till egen analys. Den senaste veckans kursslakt på många aktier har definitivt ökat kortsiktig risk men även möjlighet för en rejäl rekyl. Perspektivet i aktien bör dock vara långsiktigt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter