Förvärv, bokslut & kursen -22%

SolTech rasade 22% under en vecka när nästan allt annat föll kraftigt och då SolTech presenterade två nyheter.

1. Förvärv av 70% av Takorama med option på resten
Takföretaget Takorama grundades 1990. Bolaget har 17 anställda och omsatte helåret 2019 ca 30 MSEK med ca 8,5 procent i vinst efter finansiella poster. Priset motsvarar ett P/E på cirka 7 och P/S på 0,5 vilket får anses ligga på en normal nivå

SolTech avser med sin förvärvstrategi ta onoterade traditionella bolag inom tex tak-, fasad- och elbranscherna in i en börsnoterad miljö och göra dem till hållbara bolag som utöver sina traditionella affärer adderar solenergi. 

Fler förvärv kan förväntas under våren.

2. Bokslut 2019
Inledningen av VD-ordet i senaste rapporten sammanfattar året på ett bra sätt:

  • Vi är ett uttalat tillväxtföretag och jämfört med 2018 levererar vi 503 procents tillväxt på koncernnivå och 1 682 procents tillväxt om vi endast ser på den svenska verksamheten. Men ännu visar vi inte vinst på sista raden. Ett stort skäl till det är att vi har stora engångskostnader för att bygga rätt plattform för vår expansion. Vi måste investera för att bygga en bas som ska klara av våra högt ställda mål. En annan starkt bidragande orsak är att vi har för höga kostnader för att ta in kapital till vår verksamhet i Kina och sedan höga löpande räntekostnader. När vi byggt klart vår plattform för framtiden och då vi lyckats sänka finansieringskostnaderna kommer resultatet bli bättre. När vi sedan lägger till en ökad affärsvolym samt ökade synergieffekter inom koncernen tror vi på ett bra resultat framöver.
     
I bokslutskommunikén framgår även att ASAB skjuter upp planerad obligationsemission med Nordea och DNB på grund av Covid19. Man skriver även att "Angående Coronavirusets utbrott är det vår bedömning i dagsläget att det kommer att påverka Advanced i en begränsad omfattning."

Helårets omsättning uppgick till 323 mkr med ett resultat efter skatt på -33 mkr. Kassan uppgår till 102 mkr vilket kan relateras till löpande kassaflöde 2019 på -40 mkr.