Närstående utökar lån

Cortus har överenskommit om att uppta lån om 22 MSEK och återbetala tidigare upptaget lån om 12 MSEK. Lånen har en löptid på sex till maximalt tolv månader och har till syfte att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt. Det framgår av pressmeddelande.

Lånet beräknas att täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Det är styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag P. Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med 20 respektive 2 miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Bolaget säger vidare:

  • Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020. 
     
I Höganäs pågår en omfattande utprovning, där milstolpe 3 planeras att genomföras i april för att sedan avsluta utprovningsprogrammet i mitten på 2020. Därefter ska en sex månanders verifieringsfas, där Cortus också börjar att fakturera kunden, genomföras för att i nästa steg vara redo för gasleverans till Höganäs enligt avtal.