Bättre resultat än utlovat för JuiceCEPT

Pilotprojektet med JuiceCEPT har fallit väl ut. I september 2019 levererade ArcAroma en juiceCEPT®-enhet till Kiviks Musteri, med en utlovad produktionsökning av äppeljuice på minst 4,0 % under säsongen. Vid slutet av säsongen i januari 2020 fastställdes den faktiska produktionsökningen från juiceCEPT®-behandlingen till 4,8 %. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultatet verifierades genom att juiceCEPT® var i drift varannan produktionsdag under skördesäsongen. Utbytet utan behandling av juiceCEPT® jämfördes därefter med de dagar som enheten var i drift. Under produktionssäsongen hos Kiviks Musteri identifierades även ett antal möjliga behandlingsförbättringar som, enligt ArcAromas bedömning, sannolikt kommer leda till ytterligare effektivitet i juiceCEPT®-behandlingen med minst 20%.

När Hållbaraaktier.se intervjuade VD i augusti kommenterades marknaden för JuiceCEPT på följande sätt:

  • juiceCEPT-marknaden för färskpressad kvalitetsjuice är idag 4 miljarder och växer snabbt. Lägger man på extraktionsmarknaden så är den betydligt större, kanske som olivmarknaden.
Och marknadsbearbetningen berördes enligt nedan
  • Vi är igång med marknadsbearbetning i Polen, Benelux, Frankrike, hela Norden och snart Tyskland. Vi har en lång lista med ”leads”. Samtidigt jobbar vi mycket med inbound marketing via sociala medier och andra kanaler. Men det är klart att referenser som lagt order och är i full drift är värda mycket. Med fler referenser så blir det successivt lättare att sälja till bättre kommersiella villkor. Juicemarknaden är inte en säsongsmarknad vilket möjliggör snabbare och större försäljningsutveckling än på olivsidan.