Säljer 5% av dotterbolag för 15 mkr

Colabitoil informerar i pressmeddelande att bolaget säljer 5% av Colabitoil Produktion AB för 15 mkr med en reavinst på 12,5 mkr.

Colabitoil Sweden har ett exklusivt avtal med OrganofuelSweden AB med rätt att utge underlicenser. Colabitoil Sweden har tecknat ett underlicensavtal med dotterbolaget
Colabitoil Produktion  för uppförande av en produktionsanläggning för den svenska marknaden. Den första försäljningen av aktier har skett till företaget Byberg & Nordin
AB. Vi fortsätter förhandlingar med ett begränsat antal intressenter, såväl svenska som utländska för att gemensamt uppföra en produktionsanläggning under 2022–2023. Tanken är att erbjuda rätt part/parter ett delägande i Colabitoil Produktion AB, upp till 50 procent, för att på så sätt kunna säkerställa ekonomi, kompetens och branschnätverk.

Börsvärdet i Colabitoil är 116 mkr, dock med nettoskuld. Försäljningen som implicerar priset 300 mkr för hela dotterbolaget, indikerar att Colabitoil vid kursen 13,0 kr är undervärderat.