Inleder pilot i Kina

SaltX Technologys partner i Kina går in i nästa fas med pilotprojektet. Som ett led i utvecklingsarbetet har ritningarna färdigställts och ett ton nanocoatat salt har beställts. Pilotanläggningen planeras vara klar under 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Saltet kommer att användas för testning och optimering av den planerade pilotanläggningen, som byggs i Shuangliangs industripark. Shuangliang finansierar utvecklingen, uppförandet och driften av pilotanläggningen. 

  • Shuangliang har på kort tid lyckats utveckla en bra konstruktion för att lagra energi i vårt nanocoatade salt. Pilotanläggning växer fram på ett lovande sätt och jag ser fram emot att se den färdigställd senare i år. Därefter kommer Shuangliang att påbörja en kommersialisering av SaltX energilagringsteknik för den kinesiska marknaden, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology.

Efter färdigställande och verifiering av pilotanläggningen kommer Shuangliang att intensifiera arbetet med att bygga en större pilotanläggning hos någon lämplig kund i Kina.