Castellum avropar

Castellums region Väst har gjort avrop mot ramavtalet mellan Raybased och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst Metering as a Service (MaaS) och ordervärdet beräknas till 188 000 kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Det är glädjande att vi får fortsatt förtroende från Castellum. För varje projekt förbättrar vi våra leveranser för att kontinuerligt upprätthålla den höga standard som Castellum förväntar sig från sina leverantörer, säger Jonas Almquist, VD på Raybased.