Skjuter upp notering av Kina-verksamhet

Advanced SolTech Sweden AB har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Med hänsyn till rådande förutsättningar på världens finansmarknader till följd av coronavirusets globala spridning, har ASAB i samråd med sina rådgivare beslutat att skjuta på den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market intill dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger. 

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger fast, och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att emittera gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets, bolagets finansieringsplan för den fortsatta expansionen i Kina.