Övertecknad företrädesemission

Två saker kopplade till Absolicons företrädesemission får anses inge förtroende för framtiden.

1) Att den övertecknades med 12% under den kanske mest turbulenta börsperioden någonsin. Emissionen inbringade cirka 50 mkr efter kostnader.

  • Intresset har varit stort. Vårt budskap är att denna emission skall användas till expansion. Våra solfångare producerar värme till industrier och fjärrvärmenät som skall sluta elda fossila bränslen. I världen står värme för halva användningen av energi. Eller ’heat is half’ som vi säger, berättar Joakim Byström, vd på Absolicon, i bolagets pressmeddelande.
     
2) Att kostnaden för emissionen endast uppgick till 1,5 mkr. I många bolag med liknande storlek och situation har kostnaden legat på 5-10 mkr för motsvarande emission.