Emission tecknades till 76%

Bolagets företrädesemission tecknades till 76%. Teckningskursen var 25 öre och totalt sett inbringade den 76 mkr före kostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

ChromoGenics har haft det tungt kursmässigt och aktien har fallit 79% på ett år som innehållit flera nyemissioner. Kvalitetsproblem och stora investeringsbehov förklarar den svaga kursutvecklingen.

När ny produktionslösning kommit igång och bolaget uppvisar uthållig kvalitet, så kan aktien bli långsiktigt intressant.