Produktionen av desinfektionsmedel startar på måndag

Prebona har kommit i fokus med Prebona Disinfect som är en bolagets produkter med en mycket stor potential. Bolaget har flera andra produkter där försäljningen ser ut att ta fart 2020 - 2021. Dessutom är området Health Care en lottsedel med lovande reslutat.
 
I ett pressmeddelande ger bolaget en statusrapport angående produktionen av Prebona Disinfect:

  • Erforderliga råvaror och andra insatsvaror har införskaffats och produktionsvolymer har planerats för den närmaste framtiden. Ett intensivt arbete har resulterat i att produktionen kan starta redan på måndag. Bolaget bedömer att det finns tillfredsställande produktionskapacitet för de närmaste månaderna. Vid snabbt stigande efterfrågan kan bolagets produktion i viss mån expandera på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vid behov finns planer och processer på plats för att producera via extern producent. Vi avser att initialt att lansera Prebona Disinfect både i flaska och som våtservetter.
  • Prebona har i veckan redan erhållit sin första initiala order från en svensk kund som bland annat kommer att erbjuda Prebona Disinfect genom webshopen www.desinfekt.nu samt www.disinfect.se vilka kommer aktiveras inom kort. Ordern är värd ca 240 000 kronor. Dessutom har bolaget erhållit ett antal förfrågningar i Sverige och Europa som nu bearbetas kortfristigt. Även mer långsiktiga kontakter har initierats. I Kina kommer vår partner genomföra nödvändiga regulatoriska åtgärder för att påskynda lanseringen där.

 
VD Patrik Bernstein kommenterar: 

  • Den övergripande marknadsstrategin för Prebona som `ingredient brand' har inte ändrats men under den rådande situationen har vi utnyttjat vår flexibilitet och snabbrörlighet till att göra ett väl motiverat avsteg från den strategin. För att snabbt komma ut på marknaden har vi beslutat att även lansera Prebona Disinfect under vårt eget varumärke. Vi har därigenom egen kontroll på hela processen och kan agera snabbt och konsekvent. Hela teamet har genomfört en enorm kraftansamling som nu gör att vi kan starta produktionen redan på måndag och vara på marknaden i mindre skala inom tre veckor! Jag är oerhört imponerad av reaktionshastigheten och stödet från våra underleverantörer som har insett situationens allvar och gett oss viss förtur vilket hjälper oss att komma igång snabbt, säger Patrik Bernstein.

 
Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen.