Säkerställer kortsiktig finansiering & erhåller preliminär order

Alelion gick bättre än marknaden som helhet under veckan och föll endast 4%. Två nyheter förklarar detta:
 

  1. Bolaget har förlängt ett lån på 30 mkr och utökat checkräkningskrediten med 15 mkr.
  2. Bolaget har fått en muntlig order avseende ett lågt ordervärde men dock av strategisk betydelse. Ordern kommer från Cargotec.

Nyheterna framgår av pressmeddelande från Alelion.