Positivt från I-Tech & Prebona

Materialteknikföretagen I-Tech och Prebona har hög skalbarhet och förväntat höga bruttomarginaler på medellång sikt. Tillväxtutsikterna ser minst sagt intressanta ut.

På onsdagen presenterade Prebona nyheten om att försäljningen av bolagets nyligen lanserade unika desinfektionsmedel redan börjar ta fart. I pressmeddelandet framgår att man fått order på 750 tkr från nya svenska återförsäljare och samtidigt besked om att "Vi erhåller även mycket intressanta förfrågningar för private label...Förfrågningarna kommer både från och utanför Sverige". Hållbaraaktier.se bedömer att denna typ av förfrågningar kan leda till mycket stora avtal. Det behöver inte ta så lång tid i dessa tider.

Efter börsens stängning kom sedan bekräftelse på att den optimism som I-Tech gav uttryck för i bokslutskommunikén och i intervjun med Hållbaraaktier.se, var välgrundad. Bolaget meddelar att man numera även har den ledande norska färgtillverkaren Jotun som kund. Det innebär att I-Tech nu arbetar med tre av de sex största tillverkarna och att ytterligare en genomför verifieringstester. Bolagets substans Selektope har därmed tagit ett nytt viktigt kliv mot att bli en branschstandard, inledningsvis i premium-segmentet.

Ytterligare positiva aspekter med både Prebona och I-Tech är att verksamheten inte kräver så mycket kapital, att den patenterade tekniken är unik och att en svagare världsekonomi nog kommer kunna hanteras bra. Bolaget kan ta andelar på de stora marknader man verkar och därmed växa snabbt.

Hållbara Aktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i båda dessa bolag. Prebona ingår redan tidigare i portföljen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter