Castellum anser sig stå starka i krisen

Castellum har på kursnivån 151 kr varit en bra investering de senaste 10 åren trots årets kraftiga nedgång. Aktien har stigit med 158% sedan den första januari 2010 och dessutom leverat en stabilt ökande utdelning. Den senaste månaden har däremot varit chockartad för många av aktieägarna då aktien sjunkit med 40%. 

Kursnedgången har föranlett många frågor och bolaget gick därför ut med ett pressmeddelande där man tydliggjorde sin syn på läget. Där framgår bland annat:

  • På kursen 151 kr värderas bolaget till ca 77% av långsiktigt substansvärde vid årsskiftet och med en direktavkastning på 4,3% baserad på den utdelning om 6,50 kr för 2019 som bolagsstämman fattat beslut om.
  • Bolaget anser att "Det är uppenbart att denna värdering avspeglar starka farhågor för en mycket svag utveckling för Castellum framöver. Farhågor som inte är specifika för Castellum utan för branschen som helhet..... Castellum har i skrivande stund starka finansiella muskler med outnyttjade kreditfaciliteter som gott och väl täcker alla förfall under 2020 och en bit in i 2021 samtidigt som utrymme finns för att möta verksamhetens behov. En belåningsgrad om 43%, en räntetäckningsgrad om 500% och en skuldkvot om 10 ger alla uttryck för ett finansiellt starkt bolag......Vi är självklart medvetna om att Castellum på något sätt kommer känna av den våg av problem som nu drabbar många företag. Konkurserna i samhället kommer sannolikt att öka och ett antal hyresgäster kan få problem med sin likviditet. I vilken omfattning detta kommer att ske och hur det kan påverka Castellum är för tidigt att kvantifiera. Med en stark balansräkning, finansiella resurser på plats och en dedikerad och handlingskraftig organisation har Castellum goda förutsättningar att stå starkt i denna kris."