Köprekommendation men...

Kepler Cheuvreux gav i veckan en köprekommendation med riktkurs 60 kr. Kepler tror att kollektivtrafiken kommer att återhämta sig snabbare än utrikestrafiken när krisen väl börjar att avta. På risksidan lyfter man fram att Nobina har en hög skuldsättning vilket kan innebära en risk vid möjliga force majeure-klausuler.

Nobina är ett konjunkturokänsligt bolag med sina långa avtal. Dock har man till viss del rörliga intäkter baserat på antalet resande i kollektivtrafiken vilket nu i Corona-krisen påverkar negativt. Det vore bra för kursen om bolaget gick ut med en bedömning av hur detta påverkar samt huruvida den förselagna utdelningen på 3,80kr kommer behållas. Lite extra information i linje med det som Castellum levererade i veckan skulle minska osäkerheten runt många bolag. 

Nobina har gått ner med hela 42% senaste månaden.