Två nya order

Prebona har fått två beställningar från två nya återförsäljare i Sverige för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. Ordervärdet uppgår till ca 750 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

De två återförsäljarna arbetar mot den svenska dagligvarumarknaden, näthandeln och hälsokostbutiker.

  • Dessa order är väldigt viktiga för Prebona då det är våra första direkta order mot den svenska dagligvaruhandeln. Jag ser en stor potential på den svenska marknaden för Prebonas produkter, säger Patrik Bernstein VD på Prebona. Produktionen av Prebona Disinfect fortlöper enligt plan och vi erhåller även mycket intressanta förfrågningar för "private label" vilket ligger helt i linje med vår fastlagda marknadsstrategi. Förfrågningarna kommer både från och utanför Sverige avseende desinfektionsmedlet, avslutar Patrik
     

Om Prebona Disinfect (från pressmeddelandet):
Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen.

Tester har genomförts vid Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.