Första gasen i Höganäs producerad

Cortus blev en av veckans vinnare med en uppgång på 30%. Aktien har även gått bättre än genomsnittet såväl i år (-9%) som senaste 12 månaderna (+74%).

Cortus Energy har nu producerat den första energigasen vid anläggningen i Höganäs. Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ultraren och förnybar energigas som till fullo uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Att vi nu fått igång produktion av ultraren och förnybar energigas i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.