Ingen negativ Corona-effekt

Bolagets senaste kvartalsrapport andades optimism. Dessutom ger nettokassan på 18 mkr bolaget möjlighet att fullt ut fokusera på fortsatt utveckling. Bolaget har flertalet samarbetsprojekt som kan komma att leda till intressanta licensavtal inom viktiga framtidsområden. Detta gjorde att kursen steg kraftigt innan Corona.

I veckan meddelade bolaget att man ännu inte upplevt några störningar i sin underliggande affärsverksamhet till följd av utbrottet av coronaviruset covid-19. Bolaget har ingen direkt exponering mot drabbade branscher. 

Med denna bakgrund är det en aning förvånande att aktien tillhör de som slaktats hårdast. Från en kurstopp på över 30 kronor i början av året stängde aktien på 13,40 kr i fredags. Utvecklingen senaste 12 månaderna är -15% trots bra framsteg i verksamheten.