Neddragning & VD-byte

Axolot är med en nedgång med 78% de senaste 12 månaderna en av de aktier som gått sämst på börsen. Försäljningen har inte kommit igång utan bolaget fortsätter med diverse provkörningar.

 I veckan meddelades att marknadsläget försämrats. Tidshorisonten fram till kommersiella framgångar kommer att förlängas. De konkreta åtgärderna kommer att innefatta såväl personalneddragningar som minskade konsultuppdrag och andra minskade omkostnader. Vid utgången av 2019 hade Axolot Solutions en likviditet på 20.2 mkr. Med de åtgärder som Bolaget har för avsikt att genomföra förväntas de likvida medlen räcka under minst 12 månader framåt, utan nya kapitaltillskott.

Som en del av sitt åtgärdspaket till följd av det försämrade marknadsläget kommer VD Marie Landfors sluta efter sommaren. Forskningschef Martin Ragnar kommer från augusti månad att ta över som ny VD för Axolot Solutions.