Steg framåt inom FoU

Absolicon meddelade i veckan två nyheter som berör bolagets FoU och presnterade även en status-rapport angående Corona. Detta bidrog till en uppgång för aktien med 5%.

Forskning 1: Absolicon och Industrial Solar är båda deltagare i Horizon 2020-projektet ”FRIENDSHIP” som nu EU kommissionen förbereder att ge pengar. Det totala projektet är ca 5 miljoner euro. Konsortiet har sedan beviljandet förhandlat med EU-kommissionen om de exakta formerna för projektet och parterna har undertecknat överenskommelsen.

Målet med FRIENDSHIP är skapa lösningar som kan generera höga temperaturer till industriella processer genom att kombinera olika teknologier som koncentrerande solfångare, värmepumpar, högeffektiva absorptionskylemaskiner kombinerat med energilager.

Forskning 2: Absolicon har skrivit en avsiktsförklaring med Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen från Chalmers som utvecklar en ny molekyl som kan lagra solenergi. Projektet erbjuds att använda Absolicons solfångare T160 för att ladda molekylen med energi.
Forskarna på Chalmers har lyckats utforma en molekyl som har förmågan lagra värme i upp till 18 år.

Absolicon kommer att bidra med sitt branschkunnande och kommer erbjuda forskningsgruppen Absolicons solfångare T160 som kan modifieras för att ladda molekylen med energi.

Status med anledning av Corona: De pilotinstallationer som är planerade i bland annat Mocambique och Saudiarabien påverkas i dagsläget inte av Corona och storföretagen som lagt beställningar har meddelat Absolicon att projekten ska genomföras som planerat. Produktionen av solfångare för pilotanläggningen hos världens största bryggerikoncern AB InBev pågår för fullt och erforderliga komponenter för produktionen finns i lager eller kan tillverkas lokalt.

Med en lyckad emission i ryggen kan Absolicon vara en av aktierna som kommer gå starkt när marknaderna börjar normaliseras och det långsiktigt hållbara återigen kommer i fokus. Absolicon ingår i Hållbaraaktier.se-portföljen och innehas även av Hållbara Aktier-teamet eller närstående.