Tredubblar försäljningsprognosen

OptiFreeze meddelade i veckan att man höjer prognosen för sålda maskiner till 30 stycken under de kommande tre åren. OptiFreeze kommer inom en snar framtid att kunna erbjuda maskinförsäljning inom alla sina tre fokusområden. Dessa utgörs av snittblommor, sticklingar och torkning. Bolagets intäkter beräknas komma genom försäljning av maskiner, behandlingsmedel samt royalty på behandlade produkter. 

Samtidigt ser bolaget att man kan komma att påverkas av Coronautbrottet genom förskjutningar av vissa inplanerade tester.

  • Vid vår årliga strategiska genomgång har vi kommit vi fram till att det gångna året har varit bättre än förväntat och att vi behöver höja våra prognoser. På samma gång ser vi att risken finns att vissa försök kan komma att försenas. Vår samlade bedömning är att framtiden för OptiFreeze är mycket ljus, säger OptiFreeze VD Ulf Hagman i pressmeddelandet.

Aktien steg 23% under veckan men har nästan 70% upp till toppnoteringen från februari. Aktien har endast stigit 3% på 12 månader trots att man under denna period presenterat genombrott inom områden med mycket stor potential.