"Corona-anpassning" av kostnaderna

ArcAroma har beslutat att från den sjätte april anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget och inleder därmed en period med lägre aktivitetsnivå inom utvalda områden. Orsaken är Coronavirusets utveckling och dess tillfälligt negativa påverkan på affärsmöjligheterna. ArcAroma har beslutat att varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. Korttidspermitteringen beräknas pågå fram till den 31 maj. Det framgår av ett pressmeddelande

  • Vi bedömer att den riktade nyemissionen i februari ger oss utrymme för en god finansiell stabilitet som ska ta oss igenom Coronakrisen och vi har likviditet för mer än 12 månader. Vi förbereder oss för att kunna bedriva ett effektivt försäljningsarbete och vi har den leveransberedskap som behövs när gränser på nytt öppnas och restriktioner så småningom lyfts, säger Johan Möllerström, CEO på ArcAroma.

Aktien sjönk 5% under veckan och har sjunkit hela 56% senaste 12 månaderna. Vissa framsteg har skett men försäljningen lyfter ännu inte tillräckligt för att ge stöd till kursen. Att anpassa kostnaderna under en period då Europa i princip står stilla verkar klokt.