Nya avtal och stärkta finanser

Ferroamp meddelade i veckan att bolaget utökar samarbetet med Gruppsol och Svenska Elkedjan. Detta ansluter till det tryck bolaget har i verksamheten.

Positivt var även att man via teckningsoptionsprogrammet och avtal med Handelsbanken stärker sin finansiella ställning. Bolaget tillförs därigenom 23,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader via teckningsoptionsprogrammet och avtalet med Handelsbanken ger bolaget ytterligare 10 MSEK i förstärkt likviditet.
 

  • Det känns som ett styrkebesked för Ferroamp att vi i dessa turbulenta tider förmår att få vårt teckningoptionsprogram utnyttjat till nästan 100% och samtidigt också fått till ett bra lånepaket, säger Kerstin Wähl, CFO för Ferroamp. Pengarna från TO1 tillsammans med lånepaketet hos Handelsbanken ger oss en trygg plattform och god handlingsfrihet. Vi har känt ett stort stöd från Handelsbanken såväl under de senaste årens resa som i den aktuella kreditgivningen.