Hållbara bolag bra på kort och lång sikt

Nedgången för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se är hittills i år "bara" 9,2% efter den starka uppgången med 39% för helåret 2019. De senaste 12 månaderna har dessa aktier stigit 11% (AFV generalindex 4%) och de senaste 3 åren med 34% (AFV 27%). Hållbarhet har således lönat sig som placeringsinriktning.

En annan lite mer kortsiktig indikation på detta men med ett större antal bolag är en jämförelse från HSBC som presenteras i Dagens Industri den 6:e april. Den visar att den tredjedel av globala bolag som har högst ESG-betyg, det vill säga rankas högst när det gäller miljö, sociala och bolagsstyrningsfrågor, överträffat index med 7 procentenheter under årets börsturbulens. Det gäller både sedan de allra första coronaviruslarmen kom den 10:e december, och den 24 februari när världens börser började skaka på allvar.