Hög aktivitetsnivå inom bindemedel

I en intervju med Analyst Group på torsdagen så ger VD Mårten Hellberg ytterligare nyanser runt framfarten för området biobaserade bindemedel, det av bolagets områden som Hållbaraaktier.se bedömer ha störst potential på medellång sikt.

Tre olika industriaktörer har börjat använda denna produkt i sina non-wowenprodukter inom vitt skilda områden. Utöver dessa kommersiella kunder så har man 8 projekt i produktionsstadiet samt 15 projekt i tidigare faser. Många fabriker köper in bindemedel för mellan 20-50 mkr per år. Befintliga plastbaserade produkter måste ersättas enligt en ny EU-lag.

Bolagets position vad gäller produkt är unik och ovan nisch uppgår till 3-4 miljarder kronor. Bruttomarginalen bedöms vara >50% och skalbarheten är god. Denna del av Organoclick liknar I-Tech en hel del.

Även övriga delar av Organoclick andas optimism. Hållbaraaktier.se har med Organoclick i portföljen och vi anser att intervjun från i torsdags förstärker en positiv förväntansbild.