Nya produkter för att förebygga infektioner

I veckan meddelade Prebona att de fått ytterligare beställningar från svenska återförsäljare för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. Denna gång uppgår beloppet sammantaget till 4,5 mkr. Återförsäljarna arbetar mot den svenska dagligvarumarknaden, näthandeln och hälsokostbutiker

 • Det är väldigt motiverande att marknaden tar emot Prebona Disinfect så otroligt positivt, säger Patrik Bernstein VD på Prebona. Att förebygga infektioner är viktigt, inte bara idag utan kommer med största  sannolikhet att fortsätta vara väldigt viktigt i framtiden. Vår patenterade teknologi-plattform Prebona CompoTech ger oss möjligheten att utveckla ytterligare förebyggande och innovativa produkter inom detta marknadsområde som idag domineras av alkoholbaserade lösningar. Vi kommer konsekvent att fortsätta driva den utvecklings- och förändringsprocessen, både hemma i Sverige och internationellt, avslutar Patrik Bernstein.

Den snabba lanseringen av desinfektionsmedlet mitt i Corona-krisen har ökat intresset kraftigt för bolaget. Kursen har rusat men börsvärdet är fortfarande under 200 mkr. Det är värt att poängtera att bolaget har stora möjligheter inom andra områden än desinfektion. I samband med den köprekommendation som gavs på Hållbaraaktier.se i februari (kurs 2,86 kr) så lyftes bl. a följande fram:

Prebona är ett litet bolag som efter några års ökenvandring på börsen nu har börjat leverera ett intressant nyhetsflöde. Det finns sedan tidigare en grundläggande tilltro till Prebonas tekniska plattform. Kursutvecklingen speglas dock av att det tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen och att nå framsteg på Healtcare-området. Bolaget har efter den initialt lyckade börsintroduktionen behövt göra ett antal mindre emissioner.

Hållbaraaktier.se har en positiv grundsyn på Prebona vid kursnivå 2,86 kr (börsvärde 58 mkr) när vi väger ihop helhetsbilden. Det är ett bolag som kan flerdubblas på några år men samtidigt med en hög risk.

Positivt:
 • VD börjar bli varm i kläderna, har ett starkt försäljningsfokus, relevant erfarenhet och ger ett bra intryck. Han andas även stor optimism.
 • Nya avtal (Bisterfeld, Polygiene, Scandinavian Nonwoven) och fler samarbetsavtal på väg in.
 • Bekräftelse / erkännande av teknisk plattform och effekter gör att teknikrisken har minskat. Exempel från senaste året:
  - Nya avtalen som delvis skett med stora ledande företag
  - LH accellerator
  - Scandinavian Outdoor Award (Polygiene med Prebonas teknik inkluderad)
  - Nanotechnology Company of the Year - nominering
  - Verifieringsanslag från Vinnova avseende preklinisk studie
  - Forskningssamarbete med Malmö Universitet
 • Nyhetsflödet skulle kunna bli intressant 2020 med nya avtal, info från LH accellerator, ökad försäljning i delårsrapporter kryddat med flera resultat från utvecklingsområdet Healthcare
 • Positivt insidermönster och stort ägande från ledning/styrelse
 • Relativt kapitalsnål verksamhet som kan förväntas få höga marginaler och ha bra skalbarhet
 • Produkternas miljövänliga profil är i linje med megatrenden

I den negativa vågskålen lyftes då fram att det har tagit lång tid att få igång försäljningen och kan dröja ytterligare. Bolaget själva talar om att det stora lyftet kommer 2021. Sedan kom dock Corona....Vidare är organisationen liten och personberoende men å andra sidan med en låg burn-rate.