Portföljförändringar

Portföljen som Hållbaraaktier.se använder för att följa resultatet av de köprekommendationer som ges, har stigit med 73% inklusive utdelningar sedan 190319. Den starka uppgången av den fiktiva portföljen som startade med 100000 kr, alltid köper för cirka 12500 kr och alltid säljer hela innehavet när aktien tas ut ur portföljen, förklaras av bl a 

  • Stora uppgångar för aktier som Prebona, Cell Impact, Ferroamp och Eolus Vind.
  • Återinvestering av kapital från vinster
  • Portföljen har i huvudsak undvikit de bolag som gått ner kraftigt
  • Viss del kassa i samband med årets stora börsnedgång 


Vi gör nu två förändringar av portföljen till torsdagens slutkurser. Förändringarna sker för att öka kassa-andelen en aning efter tre veckors uppgång. 
 

  1. Green Landscaping säljs till torsdagens slutkurs 26,30 kr. Det innebär att aktien gått ner 9% från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 22,10 kr och 39,50 kr.
  2. Nobina säljs till torsdagens slutkurs 55,45 kr. Det innebär att aktien gått +1% inklusive utdelning från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 41,30 kr och 78,00 kr.
Hållbaraaktier.se har inte ändrat den långsiktigt positiva synen på bolagen.

Portföljen ska ses som inspiration för fortsatt analys och egna investeringsbeslut. Köprekommendationerna utgör inte personlig investeringsrådgivning.