Corona-uppdatering

Ecoclime gjorde i veckan en Corona-uppdatering som innehöll tre huvudbudskap:

  1. Att dotterbolaget SDC Automation har en fulltecknad orderbok för det närmaste året och fortsätter anställa automationsintegratörer. 
  2. Det rådande orderläget är för närvarande stabilt i samtliga installationsverksamheter med fulla orderböcker till semesterperioden.
  3. Den planerade försäljningssatsningen på Evertherms standardproduktprogram med start v 11 har skjutits framåt till följd av svårigheterna att i nuläget nå fram i marknaden. Permitteringar om 60% har vidtagits i den del av kärnverksamheten som främst berör Evertherm.

Aktien sjönk 1% under veckan.