Nyemission

Savosolar har haft det tungt på börsen. Nedgången i år är 57% varav 12% senaste veckan.

Bolaget meddelade att man planerar en emission på cirka 4,3 miljoner euro, med tre serier av warranter som möjliggör för bolaget att ta in upp till cirka 13 miljoner euro.Emissionen väntas bestå av högst cirka 29 miljoner nya aktier. Vidare kan cirka 43,5 miljoner nya aktier tecknas baserat på warranterna.Emissionen är garanterad upp till 80 procent.