Patent poå biogasområdet

ArcAroma har mottagit positivt besked om ett preliminärt godkännande av en europeisk patentansökan gällande en metod för att filtrera biologiska partiklar ur ett flöde, följt av PEF-behandling med CEPT® plattformen, som ger ökad nedbrytbarhet av material inför biogasproduktion.

  • Det är mycket glädjande att vi nu får ett EU-patent för behandling med CEPT® vid biogasproduktion. Vi ser en stor marknad för avskiljning och behandling av slam i Europa. Enbart Tyskland, Frankrike och Storbritannien har tillsammans över 200 miljoner invånare och därmed finns det i grunden ett stort behov att hantera biologiskt avfall på ett energieffektivt och lönsam sätt. Här kan CEPT® göra stor skillnad, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.
Arcaroma steg 5% under veckan men har annars haft det tungt under Corona-turbulensen med en nedgån på 40% i år.