Strategiskt avtal med nya storägaren Michelin

Michelin blir största ägare via en riktad emission samtidigt som man ingår ett strategiskt samarbetsavtal. Betydelsen av avtalet är mycket stor och en kraftigt positiv kursreaktion var därmed helt i sin ordning.

Den franska globala däcktillverkaren Michelin tecknar aktier för  ca 32,5 MSEK till kursen 28 öre. Det strategiska partnerskapet avses omfatta bland annat upprättandet av en gemensamt ägd återvinningsanläggning för uttjänta däck samt ett gemensamt utvecklingsarbete för att bredda möjligheterna med de material som återvinns med hjälp av Enviros teknologi. Ett slutgiltigt avtal avseende det strategiska partnerskapet beräknas kunna ingås runt halvårsskiftet 2020.

Börsvärdet kommer vid kursen 0,50 kr ligga strax under 300 mkr med en nettokassa.