Utdelning 8,50 kr 

Under veckan verkställdes extrautdelning nummer två som möjliggjorts av reavinsten från försäljningen av webbhotellverksamheten. Binero Group sålde den till Loopia under 2019. Köpeskillingen uppgick till 384 Mkr och nettovinsten blev 232 Mkr. Kassaflödet från försäljningen var 333 Mkr.

Under veckan skedde utdelning med 8,50 kr.