VD-byte

Josabs aktiekurs har gått svagt under året och gått ner 46% varav 6% senaste veckan.

I veckan meddelade bolaget att man utsett en ny VD:

Styrelsen har utsett Henry Koskela till ställföreträdande VD för bolaget, från 1 maj 2020. Henry är idag CFO i Josab och har innehaft den positionen i bolaget sedan 1 november 2014. Henry har även suttit i Josabs styrelse sedan våren 2016.

Nuvarande VD i bolaget, Johan Gillgren har, på egen begäran, begärt arbetsfrihet efter 1 maj, för de återstående 3 månaderna av sin anställningsperiod, och kommer officiellt att lämna sitt uppdrag som VD per detta datum, och vid kommande bolagsstämma ställa sin plats i styrelsen till förfogande.