Enviro Systems in i portföljen

Hållbaraaktier.se tar in Scandinavian Enviro Systems i portföljen till fredagens slutkurs 0,501 kr. Onsdagens nyhet är av strategiskt mycket stor betydelse då den 
  • väsentligt ökar chansen att bolaget kan realisera den stora marknadspotentialen
  •  utgör en stark bekräftelse av teknikens konkurrenskraft
  • minskar finansiell risk 
  • underlättar medfinansiering vid etablering av nya anläggningar

I onsdags presenterades ett samarbete med Michelin som har 20% av väldsmarknaden för däck. Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:
  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter en riktad emission uppgående till 32,5 mkr som gör Michelin till den största ägaren i bolaget
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. 
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist, som för övrigt passade på att öka sitt innehav efter offentliggörandet, kommenterade:
  • Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand.

Globala däckstillverkare har under det senaste året höjt sina ambitioner för andelen förnybar och återvinningsbar produktion. Man hakar på trenden inom fordonsindustrin och samhället i stort. Hållbaraaktier.se bedömer att även lagkrav successivt kommer skärpas. Det är därför sannolikt att det kommer behövas många stora återvinningsanläggningar av den typ som Scandinavian Enviro Systems erbjuder. 

Bolaget ser framför sig höga bruttomarginaler på över 70% i anläggningarna. Vad detta innebär i ett finansiell scenario beror bl a på hur stort ägande bolaget kommer ha i de nya anläggningarna, antal anläggningar och storleken på dessa. Mangold gjorde i en uppdragsanalys i höstas bedömningen att en handfull anläggningar skulle kunna inbringa 700 mkr i omsättning med en vinst på 150-175 mkr. Man kom då fram till riktkursen 1,50 kr.

Dagens börsvärde på knappa 300 mkr efter genomförd nyemission och kapitaltillskott bedömer Hållbaraaktier.se som lågt i förhållande till den potential som finns och där risken via Michelin-avtalet har minskat väsentligt. De största riskerna utgörs av att avsiktsavtalet med Michelin inte blir av samt att det tar tid och är kapitalkrävande att få nya anläggningar på plats.

Hållbaraaktier.se bedömer sammantaget att chansen är god att den långa "ökenvandringen" är slut och tar in aktien i portföljen. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter